บริษัท เอส.เค.โพลีเมอร์ จำกัด

166 ซอยเทียนทะเล 20  ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล

แขวงแสมดำ  เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพฯ 10150

Tel: (66)2 892 1092-7  Fax: (66)2 892 0851

Email : sales@polymate.co.th