กลุ่มบริษัทแกรนด์ เอส. เค. คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมจัดกิจกรรม CSR ณ มูลนิธิคุ้มครองเด็ก จ.สมุทรสงคราม

มูลนิธิคุ้มครองเด็ก

กลุ่มบริษัทแกรนด์เอส. เค. คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ ร่วมจัดกิจกรรมCSR ณ มูลนิธิคุ้มครองเด็ก จ.สมุทรสงคราม ในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 โดยมีการร่วมจัดกิจกรรมและจัดเลี้ยงอาหาร พร้อมมอบเงินบริจาคสิ่งของให้กับน้องๆ ในมูลนิธิคุ้มครองเด็ก

Scroll to Top