โครงการปลูกต้นไม้สามัคคี ทำดีเพื่อพ่อ

main

กลุ่มบริษัทแกรนด์เอส. เค. คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ ร่วมจัดกิจกรรม CSR โครงการปลูกต้นไม้ เปิดงานโดยคุณสุพจน์ สุวรรณพิมลกุล ประธานบริษัท

Scroll to Top