กสทช.จับมือ ECSTAR สจล. เซ็น MOU พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ

พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ

กสทช. จับมือ “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีอวกาศและวิจัย (ECSTAR) วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ (IAAI) สจล. ลงนามข้อตกลงพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ หวังสร้างดาวเทียม-บุคคลากร รองรับโลกยุคใหม่สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ

เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.2565 ที่ผ่านมา มีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กับศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีอวกาศและวิจัย (ECSTAR) วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ (IAAI) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยมี นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล เลขาธิการ กสทช. นายเสริมศักดิ์ อยู่เย็น คณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สจล. นายชาญวิทย์ มุนิกานนท์ ประธานบริหารสถาบันการบินเอเซีย นายเสน่ห์ สายวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ กสทช. นายเจษฎา ทิพย์มณเทียร รักษาการแทนรองคณบดี วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สจล. ร่วมพิธี

นายไตรรัตน์ กล่าวว่า จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่กำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Edge) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้งานคลื่นความถี่และบริการโทรคมนาคมผ่านโครงข่ายดาวเทียม และโครงข่ายโทรคมนาคมในระบบ 5G เพื่อให้บริการในรูปแบบใหม่ที่เกี่ยวข้องกับกิจการอวกาศและอากาศยาน โดยเป็นการสร้างนวัตกรรมที่มีผลต่อการพัฒนา และการแข่งขันของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาประเทศและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงนี้ โดยกรอบระยะเวลาของความร่วมมือ และการขยายระยะเวลาความร่วมมือบันทึกข้อตกลงนี้มีระยะเวลา 2 ปี โดยความร่วมมือนี้จะทำให้นำไปสู่เป้าหมายการส่งดาวเทียม LEO satellite สู่ห้วงอวกาศเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยและการพัฒนาบุคคลากรด้านกิจการอวกาศของประเทศไทยต่อไป

พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ

แหล่งที่มาของข่าวสาร :

Scroll to Top